08 Jun
Santa Maria dei Sette Dolori, ukryty cud Trastevere

Budowę tego kościoła zleciła Camilla Virginia Savelli Farnese, księżna Latery, obok klasztoru oblatów augustianów. Ta ostatnia przyjmowała do życia zakonnego młode kobiety z rodzin szlacheckich, ale słabego zdrowia lub córki upadłej szlachty, aby je kształcić i kierować do życia monastycznego. Ponadto siostry oblatki poświęciły się przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii iw 1951 roku otworzyły przedszkole dla dzieci z Trastevere .

Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno kościół Santa Maria dei Sette Dolori, jak i klasztor zostały zaprojektowane przez  Francesco Borrominiego, który pracował tam do 1655 roku. Jedną z osobliwości tego kościoła jest właśnie to, że jest to dzieło niedokończone przez architekta barokowego; z jednej strony ze względu na liczne budowy, którymi zajmował się w tym okresie w Rzymie, z drugiej zaś z powodu narastających trudności ekonomicznych księżnej Savelli Farnese . 

Prace rozpoczęto w 1643 r. Pierwsza faza budowy miała miejsce w 1646 roku przez Borrominiego i obejmowała budowę kościoła wraz z kaplicami, fasadą i ośmiokątnym atrium. Kolejna faza, w której architekta już nie było, przypadła na lata 1648-1652. Prace kontynuowano dzięki innym robotnikom, którzy jednak nie potrafili poprawnie zinterpretować projektu Borrominiego i dlatego go zmodyfikowali. Dalsze zmiany nastąpiły w połowie XVIII w. oraz podczas renowacji z połowy XIX i początków XX w. 

W 1849 r., w czasach Republiki Rzymskiej, część pomieszczeń klasztornych służyła jako szpital wojskowy. 20 września 1870 roku podczas „ zdobycia Rzymu ” klasztor został uszkodzony przez ostrzał armatni wojsk, natomiast w czasie okupacji hitlerowskiej był jednym z głównych miejsc schronienia dla wielu  rzymskich Żydów . 

Zespół klasztorny posiada niedokończoną fasadę z surowej cegły, charakteryzującą się wklęsłymi i wypukłymi liniami – typową dla architektury borominiańskiej.

Drzwi prowadzą do przedsionka (atrium), którego architekturę Borromini prawie na pewno skopiował z Piazza d'Oro w Villa Adriana w Tivoli.

Wewnątrz, oprócz osobliwego kształtu ołtarza głównego zwieńczonego dwiema wolutami i kolumnadą, ołtarz z Wizją św. Augustyna  (1650-60) autorstwa malarza z Marche Carlo Maratty oraz płótno  rzymskiego malarza Marco Benefiala z „ Smutny z aniołami niosącymi symbole Męki Pańskiej (1721)”

Kościół można zwiedzać jedynie podczas mszy św. o godz. poniedziałek - sobota 19.15 i w niedzielę  20.00 .

 Załączam filmik ;-)