31 Dec
„Nie przygotowuj mnie na koniec, ale na spotkanie” Benedykt XVI

Bycie człowiekiem to coś wielkiego, (...) to wielkie wyzwanie. Prawdziwemu człowieczeństwu nie odpowiada banalność życia, które sobie po prostu płynie. Tak jak i nie odpowiada mu nastawienie ma wygodę jako lepszy sposób życia, na dobre samopoczucie jako jedyną treść pojęcia szczęścia. Trzeba dostrzegać konieczność postawienia wyższych wymagań byciu człowiekiem i dopiero przez to właśnie otwiera się droga do większego szczęścia; że to bycie człowiekiem jest jak chodzenie po górach, w których zdarzają się trudne wspinaczki. Dopiero dzięki nim jednak udaje się nam dotrzeć tak wysoko, że możemy doświadczyć piękna bycia.

Zdjęcia z dzisiejszej Mszy świętej z Bazyliki św. Piotra w Rzymie z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża Benedykta XVI, celebrowana przez jego sekretarza abpa Georga Gänsweina i modlitwa przy  grobie Benedykta XVI.

fot. s. Konrada Dubel CSCIJ, ks. Paweł Pruszyński SAC

Trochę moich wspomnień o Benedykcie XVI, spotkania podczas Audiencji Generalnych, korespondencja, czy różaniec papieski...

Wielki teolog, autor wybitnych encyklik, historyk i myśliciel Kościoła. Człowiek wiary i modlitwy, bliski współpracownik Świętego Jana Pawła II

W latach 1981-2005 prefekt Kongregacji Nauki Wiary, stróż doktryny katolickiej ✝️ Warto czerpać z Jego ogromnego dziedzictwa duchowego i intelektualnego!


Ostatnie słowa papieża Benedykta... Jezu, Kocham Cię…♥️

Dziękuję, Ojcze Benedykcie… 

Arrivederci! Riposa in pace.