30 Dec
9 listopada -  Rocznica Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki Laterańskiej

ak sercem Kościoła jest Rzym, tak sercem Rzymu jest Bazylika na Lateranie.Napis umieszczony przed jej wejściem głosi:Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et OrbisMatka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i świata. 

Bazylika św. Jana na Lateranie - jedna z czterech bazylik patriarchalnych Rzymu, ale jako jedyna zwana arcybazyliką, ponieważ odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa. Jej poświęcenie miało miejsce 9 listopada 324 r. W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej w XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.  

Arcybazylika św. Jana na Lateranie, jako pierwszy kościół rzymskokatolicki, jako katedra Biskupa Rzymu, ma wyjątkowe znaczenie wśród innych świątyń. Przypomina o więzi łączącej wszystkie wspólnoty kościelne rozsiane po świecie ze Stolicą Apostolską i o tym, że – jak powiedział św. Ignacy Antiocheński – Kościół rzymski „przewodniczy w miłości" całej wspólnocie katolickiej.