22 Feb
22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła

Chrześcijanie rzymscy obchodzili to święto od IV w., wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa.

Tak wygląda w dniu swojego święta... taki prawie tort urodzinowy

W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron - katedra - na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Słynny budowniczy tej świątyni, Jan Wawrzyniec Bernini, zamknął ów tron w potężnej,  budowli z brązu. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej Chrystusa w Kościele tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców.

Święto Katedry świętego Piotra, Apostoła przypomina również, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.