31 Dec
31Dec

Chusta z Manoppello jest dla mnie jednym z najbardziej niezwykłych przedmiotów na świecie. Przedstawia oblicze zmartwychwstałego Jezusa. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak powstała. To obraz nieuczyniony ludzką ręką. 

Chusta z Manoppello to jedna z najbardziej niezwykłych relikwii chrześcijańskiego świata. Na niewielkim prostokątnym materiale o wymiarach 17 na 24 cm zamkniętym w srebrnym relikwiarzu można zobaczyć twarz żywego Chrystusa z szeroko otwartymi oczami i lekko uchylonymi ustami. Oblicze zdaje się promieniować nie tylko światłem, ale i głębokim pokojem. 

Dwukierunkowe schody za ołtarzem pozwalają na niezwykle dokładne obserwacje obrazu. Będąc na szczycie schodów, odwiedzający mogą stanąć zaledwie kilka centymetrów od malunku przedstawiającego twarz Jezusa. Uderzające jest to, że obraz jest równie dobrze widoczny także z drugiej strony.

Jak podają psalmy, wszyscy „szukamy oblicza Pana”. I taki jest cel mojej wizyty. Starajmy się coraz lepiej poznawać oblicze Pana. W Jego obliczu odnajdujmy impuls miłości i pokoju, który objawia także drogę naszego życia.